OPTIMISME

 

Volgens de vooraanstaande Britse econoom en auteur Charles Kenny gaat het beter met de wereldbevolking dan ooit tevoren. Jippie!

 

Mensen worden in vergelijking met 100 jaar terug ouder.

We blijven langer gezond, er sterven wereldwijd minder baby's, er zijn veel meer sociale voorzieningen dan voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog, werknemers en vrouwen hebben veel meer rechten gekregen, in landen in Afrika en Latijns-Amerika is de kwaliteit van leven beter dan 100 jaar geleden bij ons in het rijke Westen en de ontwikkelingshulp en migratie hebben een grote bijdrage geleverd aan de levensverwachting en kwaliteit van leven van miljarden arme mensen in deze wereld. We doen het op veel terreinen helemaal zo slecht nog niet!

 

Kenny benadrukt dat het tevens onze eigen economie stimuleert als we ontwikkelingshulp blijven geven aan arme landen, met name op het gebied van (medische) technologie, onderwijs en landbouw. Als het daar goed gaat, krijgen wij bijvoorbeeld meer afzetmarkt.

 

Ook helpt het om individuen, gezinnen en zelfs landen financieel te stimuleren, te belonen, als ze er bijvoorbeeld voor zorgen dat er meer kinderen naar school gaan en worden ingeënt.

 

Volgens Kenny zijn er tal van positieve ontwikkelingen geweest en gaande, zelfs nu er een financiële en economische crisis woedt.

 

De econoom benadrukt dat een werkloze Nederlander of Spanjaard het nog altijd veel beter heeft dan een werkloze Nederlander of Spanjaard in 1900, toen er nog geen sociaal vangnet was. Een werkloze Nederlander of Spanjaard heeft het zelfs beter dan menige werkende Nigeriaan.

 

We moeten dus niet alleen maar bang zijn en klagen, maar vooral kijken naar wat er allemaal goed gaat en wat er allemaal mogelijk is dankzij technologie en de drang om te verbeteren.

 

Kenny stelt dat mensen in Zuid-Amerika veel minder kinderen krijgen dan pakweg dertig jaar geleden. Ook in Afrika en Azië krijgen mensen steeds kleinere gezinnen. Volgens de econoom valt het probleem met de overbevolking wat dat betreft wel mee.

 

Kenny voorziet zelfs dat we door de afname van de bevolkingsgroei binnen veertig jaar geen werkloosheid meer hebben, maar juist een tekort aan arbeidskrachten! We zullen dan van overal mensen vandaan moeten halen en waar het kan machines en robots moeten gaan inzetten.

 

De migratie is volgens Kenny buitengewoon positief. Mensen die verhuizen naar andere landen waar ze meer krijgen of verdienen, kunnen beter zorgen voor hun (achtergebleven) familie in de armere landen én ze kunnen onze arbeidsmarkt versterken, met name in de toekomst als er een tekort zal zijn aan jonge, werklustige arbeidskrachten! Bovendien zullen steeds meer migranten fatsoenlijke en moderne normen en waarden overbrengen op het 'thuisfront'.

 

De problemen van deze tijd verliest Kenny geenszins uit het oog. De optimistische wetenschapper beseft dat we anders moeten gaan eten. Volwassenen - met name in de rijke landen - moeten gezonder en minder gaan eten en minder gaan consumeren. Gezond eten en een gezonde levensstijl hebben nog veel meer een positief effect op de levensverwachting dan moderne en geavanceerde gezondheidszorg (waarmee we vooral mensen in de laatste fase van hun ziekte nog wat langer in leven houden). 

 

Een gezonde levensstijl werkt immers preventief.

 

Als de mensen in het rijke deel van de wereld niet minder willen consumeren, dan moeten we hen maar laten steriliseren, grapt Kenny. Immers, het zijn de rijke mensen op deze globe die een veel te grote ecologische voetdruk achterlaten op de aarde en die de globe uitputten, niet de miljarden mensen in de arme landen.

 

Ik vind mensen als Kenny een inspirerend en lichtend voorbeeld van positief en realistisch optimisme.

 

Het is inderdaad zo dat we in vergelijking met het verleden vooruitgang hebben geboekt. We worden allemaal ouder, meer mensen op deze aarde (nog steeds te weinig) hebben toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, sinds 1945 is er gelukkig geen Wereldoorlog meer geweest, we ontwikkelen steeds meer groene technologie, we brengen steeds meer en beter de problemen en gevaren van bijvoorbeeld klimaatverandering, milieuverontreiniging en houtkap in kaart, er is in meer gebieden op de wereld individuele en politieke vrijheid, democratie en religieuze vrijheid en gelijkheid dan ooit tevoren, burgers hebben steeds meer rechten en inspraak gekregen en zijn mondiger geworden, het stikt van de oprechte hulpverleners en hulpverleningsorganisaties...

 

Ook al is is 'crisis', ook al zijn er veel gevaren en ook al moet er nog heel veel worden verbeterd, het is een FEIT dat we vooruitgang hebben geboekt en boeken. Het zou alleen fijn zijn als onze mentaliteit ook meegroeide. Als we minder egoïstisch, hebzuchtig en materialistisch werden en als we de koek eerlijker en gelijk zouden willen verdelen, als we elkaar wat meer zouden gunnen en zouden helpen. Op dat front kan er veel verbeterd worden, al zijn we veel toleranter dan in de tijd waarin bijvoorbeeld heksen op de brandstapel werden gegooid.

 

Laten we elkaar nou niet de hele tijd angst inboezemen en laten we elkaar niet steeds dieper de put in praten door te blijven benadrukken dat alles zo slecht gaat. Er gaan ook veel dingen goed en beter en die moeten en kunnen voor ons een leidraad zijn om op voort te borduren.

 

De positieve feiten geven ons hoop en kracht!

 

www.rolanddanckaert.nl

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb